27-11-2020

Ontvangen email van moeder over pesten


Ontvangen email van een moeder

over haar gepeste dochter. De

inhoud van deze  mail is met goed

vinden van betrokkenen geplaatst

 

De namen van de moeder, kind,plaatsnaam en email adres zijn gefingeerd,

waardoor iedere gelijkenis met een voor u bestaande ouder, kind of plaatsnaam

op toeval berust. De inhoud is origineel. Met goed vinden van betrokkenen,

mocht ik het op mijn site plaatsen.


Op 11 jan. 2017, om 22:12 heeft Ineke Lieve <inekelieve-mr@outlook.nl> het volgende geschreven:

 

Goedenavond mijnheer van Campen,

 

U zult zich mij en mijn dochter waarschijnlijk niet meer herinneren. Wij u daarentegen wel.

Mijn naam is Ineke Lieve en mijn dochter heet Victoria Woud. Bijna 12 jaar geleden heeft u ons geholpen na een zelfmoordpoging van Victoria door pesten, in Lelystad. Voor ons was u een reddende engel, voor de school iets heel anders. Dat was compleet hun eigen schuld, aangezien ze het pesten ontkenden en Victoria's wanhoopsdaad afdeden als een opvoedkundige misser van mijn kant.

 

Persoonlijk ben ik u dankbaar, omdat u mij goede adviezen heeft gegeven over hoe ik met Victoria en haar broers en zus moest omgaan. Hulp van andere instanties heb ik helaas nimmer gekregen en heb hen dus in mijn eentje moeten begeleiden en ondertussen ook nog een robbertje moeten vechten met school. Tijdens uw avonden met de ouders was er zeer veel tegenstand, men werd pas wakker op het moment dat ik een half jaar later de kinderen per direct van school haalde.

 

Voordat je naar school ging, ben je ook eerst bij ons thuis geweest, om met Victoria en mij te praten en je hebt dat ook daarna nog een aantal keer gedaan.

 

Met Victoria gaat het ontzettend goed. Een mooie meid van 23 nu en eentje die haar bakkie bij zich heeft en niet tegen onrecht kan.

 

Niet lang na onze kennismaking heb ik iemand ontmoet en hebben wij samen nog 2 mooie knullen gekregen en zodoende hebben we samen 8 kinderen. Dat hield in dat ik dus nog een periode doormaak op een basisschool. Inmiddels ben ik daar voorzitter van de MR en voorzitter van de GMR.

 

Ouders weten me gelukkig te vinden als ze met iets zitten en zo ook vandaag. Één keer raden waar dat over ging. Het pesten. Sinds de jongen in het nieuws kwam(Algemeen Dagblad,dd 11-01-2017:‘Scholier,15 jaar, pleegt na pesterijen zelfmoord;Tharuksan Selvam,BvC) , kwam er onrust bij de ouders. Van sommige ouders is de bezorgdheid terecht en van hen weet ik dat ze regelmatig gaan praten over het gedrag van een aantal kinderen. Helaas hebben ze niet altijd het gevoel dat ze gehoord worden en daar kan ik ze alleen maar gelijk in geven.

 

Een pestprotocol is nu verplicht voor scholen, zo ook vertrouwenspersonen. Bij ons op school keurig aanwezig.

Het bestuur van de Stichting heeft dit voor alle scholen netjes geregeld. Er worden kanjertrainingen gegeven, ook allemaal mooi.

 

Maar er blijft altijd een struikelpunt. Het bespreekbaar maken van hoe leerkrachten echt met dit gedrag omgaan, buiten de kanjertraining om en de communicatie met ouders. Maar ook bij ouders is het nog steeds een taboe. Mensen doen soms letterlijk een stap terug, als ik vertel waar pesten toe kan leiden en wat ik met mijn dochter heb meegemaakt.

Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen zijn, voor het kind, familie, maar ook klasgenootjes.

 

Morgen zit ik met de directie om een MR vergadering voor te bereiden en dit komt op de agenda. Gelukkig staat deze directie hier wel open voor.

Volgende stap is het op de agenda van de GMR te krijgen. Helaas wordt het daar afgehouden. Verschillende scholen, verschillende omgevingen, verschillende aanpakken. Maar volgens mij is pesten, pesten en komt het in alle lagen van de samenleving voor.

 

Lang verhaal, voor dingen die u eigenlijk al weet. Ik zag dat u ook ouderavonden op scholen verzorgt. En ik ben benieuwd of u dat ook doet met dit onderwerp en hoeveel dit dan gaat kosten.

Het zou het mooist zijn als ik u als spreker ook nog de GMR in kan krijgen. Maar eerst eens beginnen bij stap 1.

De school zover krijgen om dit een bredere aandacht te geven.

 

Dank voor uw aandacht en ik hoop dat u me verder kan helpen.

 

Vriendelijke groet,

 

Ineke Lieve

Lelystad