LezingGezinOudersSchool

 

Aanbod:


-Gesprekken met ouders (zie voor beschrijving www.saxion.nl)

 

-Onderwerpen voor lezingen en ouderavonden (zie onderstaande beschrijvingen)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onderwerpen voor ouderavonden/ lezingen voor het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs (met natuurlijk een vertaalslag naar de overeenkomstige

leeftijd)


Serieus en humoristisch
Ouderavond: Herkent u dit gedrag 1

Op de ouderavond van aanstaande wordt , door Bart van
Campen, met behulp van bespiegelingen en sketches de aanwezige ouders
geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders,
opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):

Met als uitgangspunt:

“De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk – dat vinden zowel ouders als de kinderen. Toch is het soms moeilijk om samen gemaakte voornemens in de opvoeding te verwezenlijken. Niet zelden bestaat er een dubbele binding: in de dagelijkse omgang kunnen de ouders of verzorgers het kind bijna doodknuffelen, terwijl ze het 5 minuten later “achter het behang” willen plakken”. Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze
relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling. Een ontwikkeling van baby tot bejaarde.

Elke fase kent haar eigen verlangen. Welk opvoedingsgedrag is dan wenselijk om kinderen tot prettige volwassenen te laten groeien?

Opmerking:De school zorgt voor een projectiescherm, frontale opstelling,sfeerverlichting,elektrische aansluitingen en een looppad in het midden

Serieus en humoristisch:
Herkent u dit gedrag 2:Ik heb ze alle vier op een rij


Op de ouderavond van aanstaande wordt , door Bart van Campen, met behulp van bespiegelingen en sketches de aanwezige ouders geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders, opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):

Interactiestijlen en temperamenten van kinderen,ouders en leerkrachten;Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling.

Deze ontwikkeling is hierbij voor alle betrokkenen van groot belang. Deze ontwikkeling vindt zijn plek in temperamentverschillen. Het temperament stimuleert ons doen en laten en corrigeert ons doen en laten in al onze ontwikkelingsfasen van baby tot bejaarde. Met behulp van de vier natuurelementen (vuur, water, lucht, en aarde),4 stoelen en beeld en geluid wordt bovenstaande informatie uitgespeeld aan de hand van concreet herkenbare situaties.
Opmerking:De school zorgt voor een podium,projectiescherm, frontale opstelling,sfeerverlichting,elektrische aansluitingen en een looppad in het midden

Serieus en zingeving:
Herkent u dit gedrag 3: Klem tussen de pedagogisch draaideur:naar draai(g)kracht

Op de ouderavond van aanstaande wordt , door Bart van Campen, met behulp van serieuze bespiegelingen en mogelijk zingevende overdenkingen de aanwezige ouders geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders, opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):

Elke ouder maakt het mee. Je doet je best om voor je kind goed en prettig te zijn, met meestal de volgende uitgangspunten:
vrijheid van het kind om zelf keuzes mogen en kunnen maken,initiatieven mogen nemen relaties,o.a. met andere kinderen aan te gaan,het gevoel te krijgen dat je iets goed doet. Sociale relaties met volwassenen en kinderen roepen gevoelens op. De kwaliteit van deze relaties is de hoofdzaak van de sociale ontwikkeling.

In verband hiermee is er een steeds groter wordende groep ouders die lijden aan het 'mijn kindsyndroom' .
Anders gezegd: Ouders die geen opvoedingsverantwoordelijkheid durven en willen nemen en regelovertredend en anti- sociaal gedrag van hun kind buiten de verantwoordelijkheid van zichzelf en hun kind leggen. Het zijn ouders die in aantal ,nog, in de minderheid zijn,doch wel de 'toon' bepalen van wel of geen samenwerking met de school:net als hun kinderen in de klas de negatieve 'toon' bepalen. Het is van belang hieraan op school en als ouder(s)in het gezin gerichte aandacht te schenken.

De uitgangspunten van opvoeding, 'ik kan wat','ik ben de moeite waard' en wat ik zelfkan,doe ik zelf' vormen de ankerpunten van de presentatie. De presentatie wordt ondersteund met beelden en muziek.
Opmerking: De school zorgt voor een projectiescherm, frontale opstelling,sfeerverlichting,elektrische aansluitingen en een looppad in het midden en beamer met daarop aangesloten een geluidsinstallatie, die met een tulpstekker op mijn computer kan worden aangesloten
Serieus en zingeving

Herkent u dit gedrag 4: In Holland staat een huis.

Van Hollanders en Allochtonen naar Nederlanders en Medelanders
Op de ouderavond van aanstaande wordt ,door Bart van Campen, met behulp van bespiegelingen en overdenkingen de aanwezige; ouders geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen mensen,ouders, opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):
Op deze ouderavond is het doel bewust te worden van ‘verschillen die bestaan tussen culturen, verschillen in wat belangrijk is in de opvoeding’. Gaandeweg de avond wordt onder andere duidelijk dat de overeenkomsten samenwerkingsinspanningen veel groter zijn. Wie zouden eigenlijk moeten integreren? De Medelanders en de Nederlanders of de Nederlanders en de Medelanders.
Inzicht en bewustwording krijgen rond eigen waarden en normen en (voor)oordelen. Hoe ontwikkel je een open levenshouding naar anderen? Deze inzichten kunnen vertalen naar eigen handelen op school en thuis. De uitgangspunten van opvoeding, 'ik kan wat','ik ben de moeite waard' en wat ik zelf kan,doe ik zelf' vormen de ankerpunten van de presentatie. Deze uitgangspunten komen aan de orde vanuit het perspectief van groepen Nederlanders en Medelanders.
De presentatie wordt ondersteund met beelden en muziek.
De school zorgt voor een groot wit scherm, beamer met daarop aangesloten een geluidsinstallatie.

Serieus en humoristisch
Ouderavond:"Oei, ik groei"!,"Ik ben twee en ik zeg nee"!!,En ik ben drie en ik wil nie!!!!:
Ik ben vier en af en toe een klier!
Herkent u dit gedrag 5?

Op de ouderavond van …..aanstaande wordt , door Bart van Campen, met behulp van bespiegelingen en sketches de aanwezige ouders geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders, opvoeders (peuterleidster en leider) en hun kinderen (peuters):
Met als uitgangspunt:
De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk – dat vinden zowel ouders als de kinderen. Toch is het soms moeilijk om samen gemaakte voornemens in de opvoeding te verwezenlijken. Niet zelden bestaat er een dubbele binding: in de dagelijkse omgang kunnen de ouders of verzorgers het kind bijna doodknuffelen, terwijl ze het 5 minuten later “achter het behang” willen plakken”. Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele ontwikkeling.
Deze ontwikkeling is hierbij voor alle betrokkenen van groot belang. Deze ontwikkeling vindt zijn plek in temperamentverschillen. Het temperament stimuleert ons doen en laten en corrigeert ons doen en laten in al onze ontwikkelingsfasen van baby tot bejaarde. De peuterfase is een belangrijke, zo niet de belangrijkste ontwikkelingsfase. Met name de peuterfase komt op een geheel praktische wijze aan de orde.
P.S.
Bovenstaande beschrijvingen, als ook de onderstaande onderwerpen kunnen ook dienen als presentaties voor alleen leerkrachten. De voorbeelden rondom het thema ‘leerkracht’ worden dan nadrukkelijker uitgewerkt en uitvergroot.

Andere onderwerpen:
  • Seksualiteit
  • Pesten
  • Faalangst
  • Belonen en straffen
  • Normen en waarden
  • Ouderbetrokkenheid
  • Klem tussen de pedagogische draaideur (zie beschrijving bij map VO)