'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek,

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':

 


 

" Het digibord haalt vaart en 'spanning' uit de didactische les"

(Bart van Campen)


" Het onderwijs is af en toe gek geworden en iedereen vindt alles maar gewoon"

(Bart van Campen)


"Alleen het kind dat zijn/haar eigen grenzen kent, kan proberen er overheen te reiken "

(Bart van Campen)

 

" Mensen die op inspiratie wachten om het onderwijs weer te veranderen

zijn de grootste stakkers die er zijn"

(Bart van Campen)


" Wie flitsbezoeken in de klas heeft bedacht overtreedt alle axioma''s van communicatie en sociale vaardigheden. De directeur die hieraan meedoet heeft niet nagedacht"

(Bart van Campen,)


" Het oor van de leerkracht is de weg naar het hart"

(Bart van Campen,)


" Iemands woorden geven je een indruk van hoe zijn hart is"

(Bart van Campen,)


"De grenzen van iemands talenten zijn de grenzen van zijn wereld"

(Bart van Campen


"Technisch schrijven in de midden-en bovenbouw zou een toegevoegde waarde zijn. Dit voorkomt vele verwarringen in het schrijven van kinderen.

Veel oudere kinderen op de basisschool schrijven onregelmatig en onleesbaar"

(Bart van Campen)

 

"Alle slechtheid komt voort uit zwakheid"

(Rousseau)

 

"De jeugd lijkt ongeduldig om te wachten om als oudere ontgoocheld te zijn"

(Bart van Campen)

 

"Managers en teamleiders zijn vaak gek op zwijgende collega's. Ze denken dat die luisteren"

(Bart van Campen)

 

"De manager maakt je wat wijs,de leidingnemende wijst en de

leidinggevende maakt je wijzer"

(Bart van Campen)

 

"Beste kinderen. Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden"

(Bart van Campen)

 

"Olifanten en kinderen vergeten nooit"

(Bart van Campen)


"Communicatie; De lippen zijn de gordijnen van het hart"

(Bart van Campen)'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere' 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon Dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het PO en VO en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het 'boek' heeft 220 bladzijden.

 

 

Voorkant  van het boek                                                          Achterkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/voorkant%20boek.JPGhttp://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/achterkant%20boek.JPG

 

Zijkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/open%20zijkant%20boek.jpg

 

Rugzijde van het boek

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/zijkant%20boek.png

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht.

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

 

De inhoud van het geschreven boek (in PDF format,220 blz.),

Ouderavond van 45' en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen met een relatie naar de inhoud van het boek (in beeld en geluid),

zijn te bestellen op USB stick:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528


De 'trein' USB stick (16 GB) met de hierbovenvermelde inhoud  wordt,

na betaling, naar u verstuurd