2-04-2013

Inhoud van het boek


.

Inhoudsopgave:

 


 

Bladzijde 1: Dankwoord.


Bladzijde 2: Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.


Bladzijde 3: Gedicht: Mijn kind.


Bladzijde 4: Inleiding en Verantwoording.


Bladzijde 9: Inhoudsopgave


Bladzijde 10: Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.


Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.


Bladzijde 28: Hoofdstuk 2, kennen en kunnen


Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.


Bladzijde 43: Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?


Bladzijde 60: Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?


Bladzijde 72: Hoofdstuk 5, Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met

moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden.


De Dramadriehoek.


Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Meisjes komen van Venus en Jongens van Aarde.


Bladzijde 186: Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht.


Bladzijde 214: Nawoord


Bladzijde 217: Bronvermelding


Bladzijde 220: Colofon

 

 

Bijgevoegd achter in het boek: Een CD (45 minuten) met een ouderavond ‘Herkent u dit gedrag 1’, over ontwikkelingsstadia van kinderen en welk opvoedingsgedrag het meest gewenst is voor het kind.