Passend onderwijsLeerkrachtKindSchool Organisatie

 

Aanbod:

Alle beschrijvingen op aanvraag.


 1. Gedrag van jongens in de klas: 'lastige jongens bestaan niet'
 2. Gedrag van meisjes in de klas: 'meidenvenijn'
 3. Gesprekken en contacten met ouders (ook als het moeilijk wordt)
 4. Voorkomen van - en omgaan met moeilijk gedrag in de groep (en de ouders)
 5. Begeleiding van een groep met moeilijkheden(o.a. pesten en/of meidenvenijn);Een begeleiding van een groep kinderen  en coaching van de leerkracht(en): Totaal zes gesprekken met de groep en leerkracht(en) en na twee gesprekken een ouderavond over het gedrag in de groep.Voor het afscheid van de groep(gesprek 6),optioneel een tweede ouderavond
 6. Gedrag in de bovenbouw
 7. Gedrag in de bovenbouw:een vervolg en verdieping
 8. Gedrag in de onderbouw
 9. Gedragsspecialist:De kracht van de leerkracht
 10. Werkhoudingsproblemen
 11. Communicatie:'Net niet begrepen'. 'Niet communiceren is niet mogelijk'
 12. Onderwijs Ondersteunend Personeel en (regelovertredend) gedrag van leerlingen
 13. De rol van de schooldirecteur met de leerkracht in de gesprekken met ouders
 14. Mijn team is een winnend team(groepsdynamica in teams)
 15. Covey binnen de school
 16. Werkdruk in het onderwijs

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/nedtrain/Nedtrain.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------