Voor nader contact wordt u hartelijk uitgenodigd te e-mailen naar: info@bartvancampen.nl

 

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/contact/logo_spoor_logo_tr_2296445a.jpg

 

Voorstellen:


Ik werkte één en twintig jaar als groepsleerkracht/docent, R.T.’ er, jongeren begeleider,I.B.'er/zorgcoördinator in het Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs(Praktijkonderwijs); en als lid van de schoolleiding aan een grote school voor Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs aan Moeilijk Lerende Kinderen/Jongeren; studeerde naast mijn werk onder andere (Ortho)pedagogiek aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen en ik richtte me,daarnaast, vanaf 1992 naast mijn eigenlijke werk, op activiteiten m.b.t. onderwijsverandering;adaptief onderwijs,passend onderwijs en de  sociaal-emotionele ontwikkeling.Daarnaast ben ik op vrijwillige basis vier jaar voorzitter  van een basisschool en vier jaar regiocoördinator van Gelderland voor het Landelijk Werk Verband Praktijkonderwijs geweest.

 

Voor mijn kerntaken betekende en betekent dit o.a. in het Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs: opleiding, nascholing, fusiebegeleiding, conflictbemiddeling, coaching, supervisie, functiebegeleiding,trainingen en het verzorgen van lezingen en ouderavonden, begeleiding van ‘onveilige’ groepen in het primaire proces in PO en VO,extern vertrouwenspersoon van onderwijsbesturen(vier jaar) en onderwijsadviseur in relatie tot  kinderen,jongeren, leerkrachten, docenten, directies, besturen, gezinnen en ouders(drie jaar bij SON opleidingen,zeven jaar bij het Seminarium voor Orthopedagogiek,zeven jaar bij IJsselgroep en sinds 2003,eerst parttime en in 2006 fulltime, bij Saxion,Academie voor Pedagogiek en Onderwijs te Deventer en Enschede). Daarnaast begeleid ik een aantal gezinnen per jaar.

 

Per 1 juli 2020 ben ik niet meer werkzaam voor Saxion en werk als leerkracht, zelfstandig trainer en orthopedagoog voor scholen.