Passend onderwijsLeerkrachtKindSchool Organisatie

Aanbod:


Op aanvraag

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/nedtrain/Nedtrain.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanbod:Verschillende cursusssn. Stuurt u mij een mail met uw vraag en ik stuur u een
beschrijving.

Presentatie/ lezing:

Klem tussen de pedagogische draaideur:

 

van overweging naar zingeving en naar beweging

 

Elke leerkracht maakt het mee. Je werkt op een school met de daarbij behorende uitgangspunten.

In dit verband  is de leerkracht  meestal: “de organisator van kinderlijke ideeën, de vooruitziende stuurman die verwachtingsvol elke werkdag ingaat en deze als een nieuw avontuur beschouwt”. “De leerkracht is in de eerste plaats een opvoeder. De leerkracht is “een autoriteit in functie” en dient een authentiek (echt) persoon te zijn. De opvoeder heeft gezag op grond van wie hij is en hoe hij met de kinderen omgaat. Hij / zij is advocaat van het kind en reflecteert steeds op haar / zijn eigen handelen. De leerkracht geeft leiding aan en in het onderwijs en is gelijkwaardig aan de kinderen, maar niet gelijk (zij hebben beiden een andere rol / functie).  Aan de ene kant de autonomie: vrijheid van zelf keuzes mogen en kunnen maken,initiatieven mogen nemen relaties,o.a. met ouders aan te gaan,het gevoel te krijgen dat je iets goed doet(competentie) en aan de andere kant de “opgelegde” regels en voorschriften. Wat nou vrijheid? Wat nou authenticiteit. Wat doet dit met het pedagogisch klimaat binnen de groep en de school en met mij??  Ieder, die wel eens terug denkt aan zijn/haar eigen lagere schooltijd of basisschooltijd  zal zich plezierige en minder plezierige jaren  herinneren. Bij de ene leerkracht ging alles vanzelf, je leerde er veel, het was er  gezellig en het was vanzelfsprekend, dat je naar deze leerkracht

luisterde. Bij de andere was de sfeer om te snijden en je ging met buikpijn naar

school. De sfeer bepaalt of ieder kind tot  zijn recht komt, of er geleerd wordt, kortom of kinderen gedijen en de  leerkracht zijn/haar werk met plezier doet; van overweging naar zingeving en naar beweging. Niet vinken, maar vonken!.

"Als je de zin er niet van inziet, heb je er

geen zin in en als je er geen zin in hebt,

zie je er de zin niet van in (Stevens)".

 

Randvoorwaarden:

De presentatie wordt ondersteund met beelden en muziek. De organisatie zorgt voor een groot wit scherm, beamer met daarop aangesloten een geluidsinstallatie. Daarnaast wordt gezorgd voor een headset (bij groepen groter dan 150 personen), zodat de spreker vrij kan bewegen en hij voor een ieder verstaanbaar is. Een technicus is bij de presentatie aanwezig.